07 - Present Tense Verbs Flashcards Preview

Azerbaijani - Peace Corps Lessons > 07 - Present Tense Verbs > Flashcards

Flashcards in 07 - Present Tense Verbs Deck (48)
Loading flashcards...
1
Translate to English

Sən istəyirsən

You want

2

They read

Onlar oxuyurlar

3

We want

Biz istəyirik

4

You don't want (pl)

Siz istəmirsiz

5
Translate to English

O istəmir

He (she) doesn't want

6

You don't read

Sən oxumursan

7
Translate to English

Onlar istəmirlər

They don't want

8
Translate to English

Onlar oxumurlar

They don't read

9

They don't want

Onlar istəmirlər

10
Translate to English

Mən oxuyuram

I read

11

You read

Sən oxuyursan

12
Translate to English

Biz oxumuruq

We don't read

13

I don't read

Mən oxumuram

14
Translate to English

Biz istəmirik

We don't want

15
Translate to English

Siz istəyirsiz

You want (pl)

16
Translate to English

Siz oxuyursuz

You read (pl)

17

You don't read (pl)

Siz oxumursuz

18
Translate to English

Sən oxumursan

You don't read

19
Translate to English

Mən oxumuram

I don't read

20

They don't read

Onlar oxumurlar

21
Translate to English

Onlar oxuyurlar

They read

22
Translate to English

O istəyir

He (she) wants

23
Translate to English

Sən istəmirsən

You don't want

24

He (she) reads

O oxuyur

25

We read

Biz oxuyuruq

26

He (she) doesn't read

O oxumur

27
Translate to English

Siz oxumursuz

You don't read (pl)

28

You want

Sən istəyirsən

29
Translate to English

O oxuyur

He (she) reads

30

He (she) doesn't want

O istəmir