פרק ב Flashcards Preview

Navi Words > פרק ב > Flashcards

Flashcards in פרק ב Deck (11)
Loading flashcards...
1

And they drew near

ויקרבו/קרב

2

Turn

תפנה/פנה

3

Old

שיבתו

4

Grave

שאל

5

Taken away

ותסב

6

And he struck him

ויפגע/פגע

7

Carried

נשאת/נשא

8

Suffering

תאנה

9

Sent away

ויגרש

10

News

והשמוע

11

Eliminate

והסירת/סור