פרק ב׳ כה-לד Flashcards Preview

Navi Words > פרק ב׳ כה-לד > Flashcards

Flashcards in פרק ב׳ כה-לד Deck (7)
Loading flashcards...
1

And he struck him

ויפגע/פגע

2

Carried

נשאת/נשא

3

Suffering

תאנה

4

Sent away

ויגרש/גרש

5

News

והשמוא/שמא

6

And he held

ויחזק/חזק

7

Remove

והסירת/סור