פרק א Flashcards Preview

Navi Words > פרק א > Flashcards

Flashcards in פרק א Deck (11)
Loading flashcards...
1

כסה/ ויכסהו

Cover/ and they covered him

2

בא בימים

Advanced in his years (old)

3

בתולה

Not married girl

4

סכנת

Attendant

5

נשה/ מתנשה

Makes himself elite

6

פרשים

Riders

7

עצב/ עצבו

Sad/ saddened

8

תואר

Handsome/ pretty

9

עצה/ איעצך

I will give you advice

10

מלט/ מלתי

Save

11

קדה/ ותקד

And she bowed