פרק א פסוים כח-מ Flashcards Preview

Navi Words > פרק א פסוים כח-מ > Flashcards

Flashcards in פרק א פסוים כח-מ Deck (10)
Loading flashcards...
1

Saved

פדה

2

Suffering

צרה

3

Ride/and you will ride

רכב/והרכבתם

4

Mule

פדרה

5

Horn

קרן

6

Flutes

חללים

7

Guests

הקראים

8

Finished

כלה/כלו

9

Fear/and they feared

חרד/ויחרדו

10

Holding

אחז